Zarządzanie wynajmem

Zwiększ zyski z wynajmu i odzyskaj swój wolny czas!

Zapraszamy do skorzystania z naszej nowej usługi jaka jest zarządzanie wynajmem. Prowizję za zarządzanie płacisz tylko wtedy gdy mieszkanie jest wynajęte. To nam najbardziej zależy żeby w Twoim lokum był stale uczciwy lokator. Ponieważ w okresie przestoju nie pobieramy opłat za zarządzanie wynajmem.
 

Etapy zarządzania najmem:

1.      Przejęcie lokalu do obsługi

2.      Pozyskanie najemcy

3.      Bieżąca obsługa najmu

4.      Zakończenie współpracy z dotychczasowym lokatorem

Opis poszczególnych etapów:

Etap 1

Nawiązanie relacji z właścicielem nieruchomości. 

W ramach tego etapu wykonujemy:

    Przyjęcie od właściciela kompletu dokumentów i kluczy

    Przygotowanie indywidualnej strategii wynajmu nieruchomości

    Zredagowanie opisu oferty z podkreśleniem zalet

    Przygotowanie sesji fotograficznej nieruchomości

    Sprawdzenie stanu technicznego mieszkania i wyposażenia

    Przygotowanie umowy najmu

    Poinformowanie w wersji listownej wszystkich dostawców mediów o przejęciu mieszkania do obsługi

    Sprawdzenie stanu liczników i rozliczeń z dostawcami mediów i w wspólnocie mieszkaniowej

    Spisanie podstawowych informacji o mieszkaniu dla przyszłych lokatorów

    Wprowadzenie danych o mieszkaniu do systemu komputerowego

 Etap 2

Najważniejszym i kluczowym elementem obsługi jest wyszukanie solidnego najemcy. Na tym etapie przykładamy szczególną uwagę do właściwego zweryfikowania najemcy tak aby mieszkanie generowało regularne zyski.

W ramach tego etapu wykonujemy:

    Rozpoczęcie promocji ofert mieszkania przed wyprowadzką dotychczasowego najemcy

    Poinformowanie  lokatora w jaki sposób powinien przygotować lokal do odbioru

    Dokładne oględziny lokalu z wypisaniem wszystkich wad i uszkodzeń

    Opracowanie końcowego rozliczenia najmu

    Rozliczanie kaucji

    Sprawdzamy aktualne ceny rynkowe

    Intensywnie promujemy ofertę wynajmu

    Informujemy zainteresowanych ofertą o warunkach umowy

    Prezentujemy mieszkanie potencjalnym najemcom

    Redagujemy protokół zdawczo odbiorczy

    Dostosowanie umowy wynajmu do bieżącego najemcy

    Podpisanie umowy najmu i wydanie lokalu nowym najemcom

Etap 3

W trakcie tego etapu najważniejsze jest dopilnowanie regularnych wpływów za wynajem oraz szybka reakcja w momencie wystąpienia nieprawidłowości.

W ramach tego etapu wykonujemy:

    Regularny kontakt z lokatorami

    Rozwiązywanie problemów wynikających z bieżących awarii urządzeń AGD

    Regulowanie płatności u dostawców mediów i zarządcy

      –    Wizyty kontrolne i nadzór mieszkania w trakcie trwania umowy

Etap 4

Ostatnim etapem w procesie obsługi wynajmu nieruchomości jest zakończenie współpracy z dotychczasowym lokatorem. Już kilka tygodni przed planowaną wyprowadzką należy poinformować  lokatora w jaki sposób powinien przygotować lokal do odbioru. Sprawdzamy zgodności z wcześniejszym stanem technicznym mieszkanie i wyposażenie oraz przygotowujemy protokół zdawczo-odbiorczy nieruchomości.

Zapraszamy do zgłaszania nieruchomości pod zarząd, prowizję za zarządzanie płacisz tylko wtedy gdy mieszkanie jest wynajęte. W okresie przestoju nie pobieramy opłat za zarządzanie wynajmem.